นโยบายการคืนเงิน

ส่งคืน 

การคืนและการคืนเงินของสินค้าที่ขายได้อาจมีค่าธรรมเนียมการเติมและการบรรจุซ้ำ 15% ต้องมีการอนุมัติการคืนสินค้าจาก One Stop Dive

 

การรับประกัน

สินค้าที่ชำรุดจะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโดย One Stop Dive ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสินค้า ระยะเวลาการรับประกันและข้อจำกัดขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่แตกต่างกันของเจ้าของแบรนด์ ค่าแรงและค่าขนส่งไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
การเรียกร้องและเป็นความรับผิดชอบของผู้เรียกร้อง รายการต่างๆ จะไม่ถูกแทนที่ให้กับผู้ใช้ปลายทางโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก One Stop Dive ต้องใช้สำเนาใบแจ้งหนี้ต้นฉบับจึงจะสามารถดำเนินการเรียกร้องใดๆ ได้