คอลเลกชัน: Sherwood Scuba

แบรนด์ Sherwood Scuba ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยโดย One Stop Dive ได้ ซึ่งขยายไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดำน้ำอย่างเต็มรูปแบบโดยแต่ละแบรนด์ยังคงสืบทอดความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถือที่ยาวนาน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ BCSs หน่วยงานกำกับดูแล และ คอมพิวเตอร์ดำน้ำ
สินค้า 48 รายการ
 • เร็กกูเรเตอร์ SR2
  เร็กกูเรเตอร์ SR2
  ราคาปกติ
  21,040 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  21,040 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพิวเตอร์ข้อมือ Amphos
  คอมพิวเตอร์ข้อมือ Amphos
  ราคาปกติ
  16,020 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  16,020 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • Silhouette BCD
  Silhouette BCD
  ราคาปกติ
  13,370 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  13,370 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • เร็กกูเรเตอร์ Brut Pro
  เร็กกูเรเตอร์ Brut Pro
  ราคาปกติ
  11,950 ฿
  ราคาปกติ
  14,790 ฿
  ราคาขาย
  11,950 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • เกจ์วัด (ความดัน, ความลึก & เข็มทิศ)
  เกจ์วัด (ความดัน, ความลึก & เข็มทิศ)
  ราคาปกติ
  7,870 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  7,870 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • Gemini Breathable Inflator
  Gemini Breathable Inflator
  ราคาปกติ
  7,580 ฿
  ราคาปกติ
  9,380 ฿
  ราคาขาย
  7,580 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • เร็กกูเรเตอร์ SR2 Octo
  เร็กกูเรเตอร์ SR2 Octo
  ราคาปกติ
  7,580 ฿
  ราคาปกติ
  9,380 ฿
  ราคาขาย
  7,580 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • มาตรวัด 60 ม. (ตวามดัน, ความลึก)
  มาตรวัด 60 ม. (ตวามดัน, ความลึก)
  ราคาปกติ
  6,180 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  6,180 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • เร็กกูเรเตอร์ Sherwood Octo
  เร็กกูเรเตอร์ Sherwood Octo
  ราคาปกติ
  4,890 ฿
  ราคาปกติ
  6,000 ฿
  ราคาขาย
  4,890 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • ฟินส์สำหรับดำน้ำ Onyx Flex
  ฟินส์สำหรับดำน้ำ Onyx Flex
  ราคาปกติ
  4,560 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  4,560 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • ฟินส์สำหรับดำน้ำ (แบบเปิดส้นเท้า)
  ฟินส์สำหรับดำน้ำ (แบบเปิดส้นเท้า)
  ราคาปกติ
  4,450 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  4,450 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • Christo-lube
  Christo-lube
  ราคาปกติ
  4,000 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  4,000 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • สายสำหรับดาวน์โหลดข้อมูลเชิงลึก
  สายสำหรับดาวน์โหลดข้อมูลเชิงลึก
  ราคาปกติ
  3,590 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  3,590 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • หน้ากากดำน้ำ Onyx ARL
  หน้ากากดำน้ำ Onyx ARL
  ราคาปกติ
  3,210 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  3,210 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • เกจ์วัดความลึก
  เกจ์วัดความลึก
  ราคาปกติ
  3,130 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  3,130 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • หน้ากากสำหรับดำน้ำ Oracle
  หน้ากากสำหรับดำน้ำ Oracle
  ราคาปกติ
  2,990 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  2,990 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • หน้ากากดำน้ำ Onyx
  หน้ากากดำน้ำ Onyx
  ราคาปกติ
  2,910 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  2,910 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • เข็มทิศข้อมือ Sherwood
  เข็มทิศข้อมือ Sherwood
  ราคาปกติ
  2,700 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  2,700 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • เข็มทิศ (เฉพาะคำนวนทิศทาง)
  เข็มทิศ (เฉพาะคำนวนทิศทาง)
  ราคาปกติ
  1,980 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  1,980 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • Sherwood Pro Valve DIN
  Sherwood Pro Valve DIN
  ราคาปกติ
  1,777 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  1,777 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • Sherwood K Valve INT
  Sherwood K Valve INT
  ราคาปกติ
  1,700 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  1,700 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • หน้ากากสำหรับดำน้ำ Vida
  หน้ากากสำหรับดำน้ำ Vida
  ราคาปกติ
  1,640 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  1,640 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • หน้ากากดำน้ำ Macco BS
  หน้ากากดำน้ำ Macco BS
  ราคาปกติ
  1,530 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  1,530 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • ฟินส์สำหรับดำน้ำ Fusion (XL)
  ฟินส์สำหรับดำน้ำ Fusion (XL)
  ราคาปกติ
  1,500 ฿
  ราคาปกติ
  4,060 ฿
  ราคาขาย
  1,500 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • ฟินส์สำหรับดำน้ำ Fusion (XL)
  ฟินส์สำหรับดำน้ำ Fusion (XL)
  ราคาปกติ
  1,500 ฿
  ราคาปกติ
  4,060 ฿
  ราคาขาย
  1,500 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • เกจ์วัดความดัน (รุ่น 2)
  เกจ์วัดความดัน (รุ่น 2)
  ราคาปกติ
  1,500 ฿
  ราคาปกติ
  3,460 ฿
  ราคาขาย
  1,500 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • ท่อสำหรับดำน้ำตื้น ONYX
  ท่อสำหรับดำน้ำตื้น ONYX
  ราคาปกติ
  1,460 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  1,460 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • หน้ากากสำหรับดำน้ำ Mask
  หน้ากากสำหรับดำน้ำ Mask
  ราคาปกติ
  1,420 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  1,420 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว

All prices are showing as retail price, for trade price please contact us.