คอลเลกชัน: Tech BCD

Tech BCDs are backplates and wings, a type of scuba harness with an attached buoyancy compensation device (BCD) which establishes neutral buoyancy underwater and positive buoyancy on the surface.
สินค้า 10 รายการ
 • AL Plate + Basic Harness + 31lbs Cell
  AL Plate + Basic Harness + 31lbs Cell
  ราคาปกติ
  18,240 ฿ 17,047 ฿ - ex-VAT 17,047 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  18,240 ฿ 17,047 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • AL Plate + Deluxe Harness + 30lbs Cell
  AL Plate + Deluxe Harness + 30lbs Cell
  ราคาปกติ
  20,420 ฿ 19,084 ฿ - ex-VAT 19,084 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  20,420 ฿ 19,084 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • AL Plate + Basic Harness + 51lbs Cell
  AL Plate + Basic Harness + 51lbs Cell
  ราคาปกติ
  21,250 ฿ 19,860 ฿ - ex-VAT 19,860 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  21,250 ฿ 19,860 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • AL Plate + Deluxe Harness + 50lbs Cell
  AL Plate + Deluxe Harness + 50lbs Cell
  ราคาปกติ
  23,390 ฿ 21,860 ฿ - ex-VAT 21,860 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  23,390 ฿ 21,860 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • SS Plate + Basic Harness + 30lbs Cell
  SS Plate + Basic Harness + 30lbs Cell
  ราคาปกติ
  18,240 ฿ 17,047 ฿ - ex-VAT 17,047 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  21,870 ฿
  ราคาขาย
  18,240 ฿ 17,047 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • SS Plate + Deluxe Harness + 30lbs Cell
  SS Plate + Deluxe Harness + 30lbs Cell
  ราคาปกติ
  21,530 ฿ 20,122 ฿ - ex-VAT 20,122 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  21,530 ฿ 20,122 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • SS Plate + Basic Harness + 50lbs Cell
  SS Plate + Basic Harness + 50lbs Cell
  ราคาปกติ
  23,320 ฿ 21,794 ฿ - ex-VAT 21,794 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  25,320 ฿
  ราคาขาย
  23,320 ฿ 21,794 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • SS Plate + Deluxe Harness + 50lbs Cell
  SS Plate + Deluxe Harness + 50lbs Cell
  ราคาปกติ
  25,340 ฿ 23,682 ฿ - ex-VAT 23,682 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  27,690 ฿
  ราคาขาย
  25,340 ฿ 23,682 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • 50lbs Wing
  50lbs Wing
  ราคาปกติ
  25,340 ฿ 23,682 ฿ - ex-VAT 23,682 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  12,120 ฿
  ราคาขาย
  25,340 ฿ 23,682 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • ถุงลมสำหรับ ISSMB-21D
  ถุงลมสำหรับ ISSMB-21D
  ราคาปกติ
  2,524 ฿ 2,359 ฿ - ex-VAT 2,359 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  6,310 ฿
  ราคาขาย
  2,524 ฿ 2,359 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว

All prices are showing as retail price, for trade price please contact us.

Sale up to 70% OFF view page

* on selected products