ตารางกระแสน้ำในประเทศไทย

ตารางและแผนภูมิกระแสน้ำ ปี 2567 สำหรับทุกจังหวัดในประเทศไทย สามารถดูตำแหน่งแผนที่แบบโรลโอเวอร์หรือคลิกลิงค์ตามชื่อจังหวัดต่างๆเพื่อเปิดตารางในหน้าต่างใหม่.

ตารางกระแสน้ำในประเทศไทย

 Source: Royal Thai Navy


อุปกรณ์การเดินเรือ