ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นโครงร่างกฎและข้อบังคับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ One Stop Dive


One Stop Dive ตั้งอยู่ที่ :
290/30-32 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ 81180 ประเทศไทย

ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เราถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยสมบูรณ์ หยุดใช้งานเว็บไซต์ของ One Stop Dive หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้

คำศัพท์ต่อไปนี้ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและประกาศข้อจำกัดความรับผิดชอบและข้อตกลงใดๆ หรือทั้งหมด : "ลูกค้า" "คุณ" และ "ของคุณ" หมายถึงคุณผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บริษัท "บริษัท " "ตัวเรา" "เรา" "ของเรา" และ "เรา" หมายถึง บริษัท ของเรา " "พรรคพวก" "ภาคี" หรือ "เรา" หมายถึงทั้งลูกค้า และตัวเราเอง หรือลูกค้า หรือตัวเราเอง ข้อกำหนดทั้งหมดอ้างถึงข้อเสนอ การยอมรับและการพิจารณาการชำระเงินที่จำเป็นในการดำเนินการตามกระบวนการให้ความช่วยเหลือของเราต่อลูกค้าในลักษณะที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะโดยการประชุมอย่างเป็นทางการในระยะเวลาที่กำหนดหรือวิธีการอื่นใดเพื่อจุดประสงค์ในการประชุม ความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการ/ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ของ บริษัท ตามและภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศไทย การใช้คำศัพท์ข้างต้นหรือคำอื่นๆในรูปเอกพจน์พหูพจน์ การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ และ/หรือ เขา/เธอ จะใช้แทนกันได้ดังนั้นจึงหมายถึงคำเดียวกัน

คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของ Meret Thailand แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของOne Stop Dive

เว็บไซต์อินเทอร์แอคทีฟในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้คุกกี้เพื่อให้เราสามารถเรียกดูรายละเอียดของผู้ใช้สำหรับการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง มีการใช้คุกกี้ในบางพื้นที่ของไซต์ของเราเพื่อเปิดใช้งานการทำงานของพื้นที่นี้และการใช้งานที่ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชม พันธมิตรในเครือ / โฆษณาของเราบางรายอาจใช้คุกกี้ด้วย

ใบอนุญาต

One Stop Dive และ/หรือ ผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ One Stop Dive เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สงวนลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา คุณสามารถดู และ/หรือ พิมพ์หน้าเว็บจาก https://www.onestopdive.com/ สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเองภายใต้ข้อ จำกัด ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณจะต้องไม่ :

 1. เผยแพร่เนื้อหาจาก https://www.onestopdive.com/
 2. ขายให้เช่าหรือใบอนุญาตย่อยจาก https://www.onestopdive.com/
 3. ทำซ้ำหรือคัดลอกเนื้อหาจาก https://www.onestopdive.com/

แจกจ่ายเนื้อหาจาก One Stop Dive (เว้นแต่เนื้อหาจะจัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการแจกจ่ายซ้ำ)

ลิงก์ไปยังเนื้อหาของเรา

 1. องค์กรต่อไปนี้อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า :
  1. เจ้าหน้าที่รัฐบาล;
  2. เครื่องมือค้นหา;
  3. องค์กรข่าว;
  4. ผู้จัดจำหน่ายไดเร็กทอรีออนไลน์ เมื่อมีรายชื่อเราในไดเร็กทอรีอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราในลักษณะเดียวกับที่พวกเขาเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของธุรกิจอื่นๆ; และ
  5. ธุรกิจที่ได้รับการรับรองทั่วทั้งระบบยกเว้นการชักชวนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรห้างสรรพสินค้าการกุศลและกลุ่มการระดมทุนเพื่อการกุศลซึ่งอาจไม่เชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ของเรา.
 1. องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์เรา เชื่อมโยงไปยังไปยังสิ่งพิมพ์หรือข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆตราบใดที่ลิงก์ : (ก) ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ (ข) ไม่ได้กล่าวเป็นนัยถึงการสนับสนุนการรับรองหรือการอนุมัติของฝ่ายที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนอย่างเป็นเท็จ และ (ค) เหมาะสมกับบริบทของไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง
 2. เราอาจพิจารณาและอนุมัติตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในส่วนคำขอเชื่อมโยงอื่นๆจากองค์กรประเภทต่อไปนี้ :
  1. แหล่งข้อมูลผู้บริโภคและ/หรือธุรกิจที่รู้จักกันทั่วไปเช่น Chambers of Commerce, American Automobile Association, AARP และ Consumers Union;
  2. ไซต์ชุมชน dot.com
  3. สมาคมหรือกลุ่มอื่นๆที่เป็นตัวแทนขององค์กรการกุศลรวมถึงเว็บไซต์การกุศล
  4. ผู้จัดจำหน่ายไดเร็กทอรีออนไลน์
  5. พอร์ทัลอินเทอร์เน็ต
  6. บริษัทบัญชี กฎหมายและที่ปรึกษาซึ่งมีลูกค้าหลักเป็นธุรกิจ และ
  7. สถาบันการศึกษาและสมาคมการค้า

เราจะอนุมัติคำขอจากองค์กรเหล่านี้หากเราพิจารณาแล้วว่า : (ก) ลิงก์เหล่านั้นจะไม่สะท้อนถึงเราหรือธุรกิจของเราในทางที่ไม่เหมาะสม (ตัวอย่างเช่นสมาคมการค้าหรือองค์กรอื่นๆที่เป็นตัวแทนของประเภทธุรกิจที่ต้องสงสัย เป็นงานที่ทำที่บ้าน จะมีโอกาสที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อ) ; (ข) องค์กรไม่มีประวัติที่ไม่น่าพอใจกับเรา (ค) ประโยชน์ที่เราได้รับจากการมองเห็น ที่เกี่ยวข้องกับไฮเปอร์ลิงก์นั้นมีมากกว่าการไม่มี Meret Thailand และ (ง) ในกรณีที่ลิงก์อยู่ในบริบทของข้อมูลทรัพยากรทั่วไป หรือสอดคล้องกับเนื้อหาด้านบรรณาธิการในจดหมายข่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อส่งเสริมพันธกิจขององค์กร

องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์เรา เชื่อมโยงไปยังไปยังสิ่งพิมพ์หรือข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆตราบใดที่ลิงก์ : (ก) ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ (ข) ไม่ได้กล่าวเป็นนัยถึงการสนับสนุนการรับรองหรือการอนุมัติของฝ่ายที่เชื่อมโยง และผลิตภัณฑ์ หรือบริการของตนอย่างเป็นเท็จและ (ค) เหมาะสมกับบริบทของไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง

หากคุณอยู่ในองค์กรที่ระบุไว้ในวรรค 2 ข้างต้นและสนใจที่จะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลไปที่  sales@onestopdive.comปรดระบุชื่อของคุณหรือชื่อองค์กรที่ติดต่อมา (เช่นหมายเลขโทรศัพท์และ / หรือที่อยู่อีเมล) รวมถึง URL ของเว็บไซต์ของคุณ รายการ URL ที่คุณต้องการจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราและรายการ URL บนเว็บไซต์ของเราที่คุณต้องการเชื่อมโยงและรอการตอบกลับ 2-3 สัปดาห์

องค์กรที่ได้รับการอนุมัติอาจเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของเราดังนี้ :

 1. โดยใช้ชื่อบริษัทของเรา หรือ
 2. โดยการใช้ตัวระบุตำแหน่งทรัพยากร (ที่อยู่เว็บ) ที่เชื่อมโยงกับ ; หรือ
 3. โดยการใช้คำอธิบายอื่นใดของเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงนั้นเหมาะสมภายในบริบทและรูปแบบของเนื้อหาบนไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง

ไม่อนุญาตให้ใช้โลโก้หรืองานศิลปะอื่นๆของOne Stop Dive

ในการเชื่อมโยงโดยไม่มีข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานเครื่องหมายการค้า

Iframes

iframes

หากไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร คุณจะไม่สามารถสร้างเฟรมรอบๆหน้าเว็บของเราหรือใช้เทคนิคอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงการนำเสนอด้วยภาพหรือรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ของเราได้

การสงวนสิทธิ์

เราขอสงวนสิทธิ์เมื่อไหร่ก็ได้หรือตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการขอให้คุณลบลิงก์ทั้งหมดหรือลิงก์ใดๆที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณจะต้องตกลงที่จะลบลิงก์ทั้งหมดนั้นที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราทันทีตามคำขอดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายการเชื่อมโยงได้ตลอดเวลา หากยังมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเชื่อมโยงเหล่านี้

การลบลิงก์ออกจากเว็บไซต์ของเรา

หากคุณพบลิงก์ใดๆบนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณสามารถติดต่อเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ เราจะพิจารณาคำขอให้ลบลิงก์ แต่จะไม่มีภาระผูกพันในการดำเนินการดังกล่าวหรือตอบกลับคุณโดยตรง

ในขณะที่เราพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง แต่เราจะไม่รับประกันความสมบูรณ์หรือความถูกต้อง และเราไม่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ยังคงใช้งานได้ดีอยู่หรือว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นได้รับการอัปเดตให้เป็นปัจจุบันอยู่หรือไม่

ความรับผิดต่อเนื้อหา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเราจากการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือการถูกอ้างอิงจากเว็บไซต์ของคุณ ห้ามมิให้ลิงก์ปรากฏบนหน้าใดๆบนเว็บไซต์ของคุณหรือภายในบริบทใดๆที่มีเนื้อหาหรือสื่อที่อาจตีความได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจารหรือเป็นความผิดทางอาญา หรือเป็นการละเมิด หรือสนับสนุนการละเมิด หรือการละเมิดสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม

ภาษา

ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ดำเนินการหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ (เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ) ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้และจะใช้ลำดับความสำคัญเหนือเวอร์ชันภาษาต่างประเทศ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเราไม่รวมการรับรอง การรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราและการใช้เว็บไซต์นี้ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันใดๆที่ระบุโดยนัยตามกฎหมายในแง่ของคุณภาพที่น่าพอใจความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ และ/หรือการใช้ความระมัดระวังและทักษะตามสมควร) ไม่มีสิ่งใดในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ :

 1. จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเป็นผลมาจากความประมาท
 2. จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณสำหรับการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงที่เป็นการฉ้อโกง
 3. จำกัดความรับผิดชอบใดๆของเราหรือของคุณด้วยวิธีใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ; หรือ
 4. ยกเว้นความรับผิดใดๆของเราหรือของคุณที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อ จำกัด และการยกเว้นความรับผิดที่กำหนดไว้ในส่วนนี้และที่อื่นๆในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ : (ก) อยู่ภายใต้วรรคก่อนหน้านี้ และ (ข) ควบคุมหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้รวมถึงหนี้สินที่เกิดขึ้นในสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) และการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย

ในขอบเขตที่เว็บไซต์และข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะใดๆ

ข้อมูลติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับข้อกำหนดของเราโปรดติดต่อเรา