นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

การรับคืน

การคืนสินค้าและการคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราได้ทำการจำหน่ายไปแล้ว อาจมีการคิดค่าธรรมเนียมต่อการบรรจุสินค้าในคลังและการผลิตบรรจุภัณฑ์ใหม่ 15% และต้องมีการอนุมัติการส่งคืนจาก Meret Thailand

 

การรับประกัน

สินค้าที่ชำรุดจะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงโดย Meret Thailand ตามดุลยพินิจของบริษัท ระยะเวลาการรับประกันและข้อจำกัดขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่แตกต่างกันของแบรนด์ ค่าแรงและค่าจัดส่งจะไม่รวมอยู่ในการรับประกัน
การเรียกร้องสิทธิ์เป็นความรับผิดชอบของผู้เรียกร้อง ห้ามเปลี่ยนสินค้าให้กับผู้ใช้โดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก One Stop Dive ต้องใช้สำเนาใบแจ้งหนี้ตัวจริงเพื่อให้สามารถดำเนินการเรียกร้องใดๆได้