งานและอาชีพ

วันสต็อบไดว์ตั้งอยู่ที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่ จัดจำหน่ายอุปกรณ์และจัดส่งอุปกรณ์ดำน้ำลึกและดำน้ำตื้น เป็นผู้นำอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงตั้งแต่ปี 2544 ในฐานะบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วเรามักมองหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาร่วมงานทีมระดับนานาชาติของเรา

( อัปเดตเมื่อ เมษายน 2566)

งานและอาชีพ

ช่างบริการ

 • ตั้งอยู่ที่อ่าวนางกระบี่ประเทศไทย
 • บริการและซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บก๊าสของลูกค้า เช่น เร็กกูเรเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ถังและวาล์ว ฯลฯ
 • บริการและซ่อมแซมอาคารบริษัท เช่น ไฟและเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
 • ประเภทสัญญา : เริ่มต้น 1 ปีนำไปสู่ถาวร
 • มีประสบการณ์ในสายงานบริการด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิการศึกษาด้านวิศวกรรมหรือเทียบเท่าการศึกษาและประสบการณ์
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทั้งการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ดี
 • นำเสนอเป็นระเบียบเรียบร้อย & แต่ละคนทำงานหนัก
 • ไม่สูบบุหรี่ & สุขภาพแข็งแรง
 • 5 ½ วันต่อสัปดาห์ จันทร์ถึงศุกร์และครึ่งวันเสาร์
 • วันหยุด 30 วันต่อปีเพิ่มเป็น 37 วัน
 • เงินช่วยเหลือของบริษัท ประกันสังคม
 • วีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้

ผลตอบแทน :

 • 30-60k ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัคร
 • ให้ความช่วยเหลือด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ

Qualification:

 • มีประสบการณ์ด้านการขายไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้นำไม่ต่ำกว่า 1 ปี

อีเมล or LINE @OneStopDive


ช่างเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ดำน้ำ

กำลังมองหาผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์ในอุปกรณ์ดำน้ำที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองและสามารถสนับสนุนพนักงานขายและให้บริการลูกค้าที่มีข้อสงสัยด้านเทคนิคทั้งหมดได้

 • ประจำสำนักงานใหญ่ อ่าวนาง กระบี่ ประเทศไทย (อาจจะต้องเดินทางไปที่ต่างสำนักงาน ในบางกรณี)
 • รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าหรือปัญหาต่างๆต่อผู้บริหารระดับสูงโดยตรง
 • ประเภทสัญญา: เริ่มต้น 1 ปี จนถึงสัญญาจ้างระยะยาว
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม.
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีเยี่ยม.
 • สามารถนำเสนอสินค้าและเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และทำงานหนักได้

ผลตอบแทน:

 • 20-50k ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัคร
 • ให้ความช่วยเหลือด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนสูงสุด 45 วันต่อปี
 • กองทุนประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์ม

Qualification:

 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป.
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และรถจักรยานได้ (พร้อมทั้งมีใบขับขี่)

อีเมล or LINE @OneStopDive


คอนเทนต์ครีเอเตอร์

เรากำลังมองหาผู้ที่มีแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ และมีประสบการณ์ในการตั้งคอนเท้นท์บนแพลทฟอร์มโซเชี่ยลมีเดียทั้งหมด เช่น เฟสบุ๊ก อินสตราแกรม ไลน์ฯลฯ

สามารถใช้ซอฟแวร์เช่น โฟโต้ชอป และตัดต่อวีดีโอ เขียนคอนเท้นท์ที่ดึงความสนใจและลงโฆษณาทั้งภาษาอังกฤษและไทยได้

 • ประจำสำนักงานใหญ่ที่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่
 • สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้ดีเยี่ยม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความสามารถในการสื่อสาร มีระเบียบ เรียบร้อยและตั้งใจทำงาน

ผลตอบแทน:

 • 15,000 - 20,000 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถในตำแหน่งงานที่สมัคร
 • ให้ความช่วยเหลือด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนสูงสุด 45 วันต่อปี
 • กองทุนประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์ม

คุณสมบัติ:

 • สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

อีเมล or LINE @OneStopDive


เจ้าหน้าที่ประสานงานการขาย

กำลังมองหาผู้ร่วมงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งหัวหน้าด้านการขาย ผู้มีคุณสมบัติที่ได้รับการการคัดเลือกจะได้มาปฏิบัติงานที่จังหวัดกระบี่

ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสินค้า วิธีการฝึกพนักงานใต้บังคับบัญชา การบริหารที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานเบื้องต้น การคิดวางแผนด้านกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารสต๊อกสินค้า การจัดโชว์สินค้าและการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า

 • ประจำที่สำนักงานใหญ่ อ่าวนาง จ. กระบี่
 • จัดการเรื่องการขายทั้งหมดสำหรับทุกแผนก
 • ดูแลระบบสต็อกสินค้าและในส่วนของการจัดซื้อ
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • สามารถสรุปและรายงานความคืบหน้าหรือปัญหาต่างๆต่อผู้บริหารระดับสูงได้
 • ประเภทสัญญา : เริ่มต้น 1 ปี จนถึงระยะยาว (มากกว่า 1 ปี)
 • มีใจรักในการบริการ พร้อมทั้งมีทักษะในการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีเยี่ยม
 • กล้าพูดและนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและขยันหมั่นเพียร

ผลตอบแทน:

 • 30,000 - 50,000 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถในตำแหน่งงานที่สมัคร
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนสูงสุด 45 วันต่อปี
 • กองทุนประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์ม

คุณสมบัติ:

 • สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

อีเมล or LINE @OneStopDive