งานและอาชีพ

วันสต็อบไดว์ตั้งอยู่ที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่ จัดจำหน่ายอุปกรณ์และจัดส่งอุปกรณ์ดำน้ำลึกและดำน้ำตื้น เป็นผู้นำอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงตั้งแต่ปี 2544 ในฐานะบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วเรามักมองหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาร่วมงานทีมระดับนานาชาติของเรา

( อัปเดตเมื่อ กันยายน 2566)

งานและอาชีพ

ผู้ช่วยฝ่ายขาย รายละเอียดเพิ่มเติม

เรากำลังมองหาผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการขายมาประจำสำนักงาน พร้อมให้คำแนะนำลูกค้าผ่านระบบออนไลน์

The successful candidate will:

 • สามารถทำงานเป็นทีม
 • รักในงานบริการ
 • ดูแลระบบสต๊อกสินค้า
 • ดูแลการจัดวางสินค้าในโชว์รูม
 • ประจำโชว์รูม อ่าวพระนา จังหวัดกระบี่
 • สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีระเบียบ เรียบร้อยและตั้งใจทำงาน

สวัสดิการ::

 • เงินเดือนดีเยี่ยม
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนสูงสุด 45 วันต่อปี
 • เงินช่วยเหลือค่าที่พักต่อเดือน
 • กองทุนประกันสังคม
 • อาหารฟรี
 • ชุดยูนิฟอร์ม

คุณสมบัติ:

 • สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

Email or LINE @OneStopDive


ช่างเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ดำน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม

กำลังมองหาผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์ในอุปกรณ์ดำน้ำที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองและสามารถสนับสนุนพนักงานขายและให้บริการลูกค้าที่มีข้อสงสัยด้านเทคนิคทั้งหมดได้.

The successful candidate will:

 • ประจำสำนักงานใหญ่ อ่าวนาง กระบี่ ประเทศไทย (อาจจะต้องเดินทางไปที่ต่างสำนักงาน ในบางกรณี)
 • รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าหรือปัญหาต่างๆต่อผู้บริหารระดับสูงโดยตรง
 • ประเภทสัญญา: เริ่มต้น 1 ปี จนถึงสัญญาจ้างระยะยาว
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีเยี่ยม
 • สามารถนำเสนอสินค้าและเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และทำงานหนักได้ .

สวัสดิการ::

 • 20-50k ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัคร
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนสูงสุด 45 วันต่อปี
 • เงินช่วยเหลือค่าที่พักต่อเดือน
 • กองทุนประกันสังคม
 • อาหารฟรี
 • ชุดยูนิฟอร์ม

คุณสมบัติ:

 • สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

Email or LINE @OneStopDive


คนขับรถ รายละเอียดเพิ่มเติม

สวัสดิการ::

 • เงินเดือนดีเยี่ยม
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนสูงสุด 45 วันต่อปี
 • เงินช่วยเหลือค่าที่พักต่อเดือน
 • กองทุนประกันสังคม
 • อาหารฟรี
 • ชุดยูนิฟอร์ม

คุณสมบัติ:

 • สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

Email or LINE @OneStopDive