งานและอาชีพ

วันสต็อบไดว์ตั้งอยู่ที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่ จัดจำหน่ายอุปกรณ์และจัดส่งอุปกรณ์ดำน้ำลึกและดำน้ำตื้น เป็นผู้นำอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงตั้งแต่ปี 2544 ในฐานะบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วเรามักมองหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาร่วมงานทีมระดับนานาชาติของเรา

( อัปเดต : กันยายน 2022 )

งานและอาชีพ

ช่างบริการ

 • ตั้งอยู่ที่อ่าวนางกระบี่ประเทศไทย
 • บริการและซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บก๊าสของลูกค้า เช่น เร็กกูเรเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ถังและวาล์ว ฯลฯ
 • บริการและซ่อมแซมอาคารบริษัท เช่น ไฟและเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
 • ประเภทสัญญา : เริ่มต้น 1 ปีนำไปสู่ถาวร
 • มีประสบการณ์ในสายงานบริการด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิการศึกษาด้านวิศวกรรมหรือเทียบเท่าการศึกษาและประสบการณ์
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทั้งการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ดี
 • นำเสนอเป็นระเบียบเรียบร้อย & แต่ละคนทำงานหนัก
 • ไม่สูบบุหรี่ & สุขภาพแข็งแรง
 • 5 ½ วันต่อสัปดาห์ จันทร์ถึงศุกร์และครึ่งวันเสาร์
 • วันหยุด 30 วันต่อปีเพิ่มเป็น 37 วัน
 • เงินช่วยเหลือของบริษัท ประกันสังคม
 • วีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้

ผลตอบแทน :

 • 30-60k ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัคร
 • ให้ความช่วยเหลือด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ

Qualification:

 • มีประสบการณ์ด้านการขายไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้นำไม่ต่ำกว่า 1 ปี

อีเมล or LINE @OneStopDive


ช่างเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ดำน้ำ

กำลังมองหาผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์ในอุปกรณ์ดำน้ำที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองและสามารถสนับสนุนพนักงานขายและให้บริการลูกค้าที่มีข้อสงสัยด้านเทคนิคทั้งหมดได้

 • • ประจำสำนักงานใหญ่ อ่าวนาง กระบี่ ประเทศไทย (อาจจะต้องเดินทางไปที่ต่างสำนักงาน ในบางกรณี)
 • • รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าหรือปัญหาต่างๆต่อผู้บริหารระดับสูงโดยตรง
 • • ประเภทสัญญา: เริ่มต้น 1 ปี จนถึงสัญญาจ้างระยะยาว
 • • สามารถสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • • ทักษะการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม.
 • • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีเยี่ยม.
 • • สามารถนำเสนอสินค้าและเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และทำงานหนักได้

ผลตอบแทน:

 • • 20-50k ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัคร
 • • ให้ความช่วยเหลือด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ
 • • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • • วันหยุดพักร้อนสูงสุด 45 วันต่อปี
 • • กองทุนประกันสังคม
 • • ชุดยูนิฟอร์ม

Qualification:

 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป.
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และรถจักรยานได้ (พร้อมทั้งมีใบขับขี่)

อีเมล or LINE @OneStopDive


เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อมบำรุง

กำลังหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับระบบเครื่องกลและไฟฟ้าทั่วไปที่หลากหลายที่พบในอาคารพาณิชย์และในสถานที่ปฎิบัติการ (เวิร์คช็อป) เช่น ระบบไฟ ประปา การจัดการน้ำ การบำรุงรักษารถยนต์ ระบบรักษาความปลอดภัย เครือข่าย เครื่องปรับอากาศ เครื่องอัดอากาศ และเครื่องจักรทั่วไป สามารถวางแผนกำหนดการบำรุงรักษา หรือวางโครงการ การสั่งซื้อวัสดุและสต็อกสินค้าได้ สามารถทำงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ตรงเวลาและเสร็จทันเวลา
 • สถานที่ : ระหว่างเวิร์กช็อปอ่าวนางและหนองทะเล
 • ทำงานนอกเวลางานได้ (ในกรณีที่มีงานต้องดำเนินการต่อให้เสร็จ)
 • รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าหรือปัญหาต่างๆต่อผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 • ควบคุมดูแลทีมช่าง ผู้ช่วยด้านเทคนิค และคนขับรถ
 • ประเภทสัญญา: เริ่มต้น 1 ปี จนถึงสัญญาจ้างระยะยาว
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีเยี่ยม
 • สามารถนำเสนอสินค้าและเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และทำงานหนักได้

ผลตอบแทน :

 • 30-60k ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัคร
 • ให้ความช่วยเหลือด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ

Qualification:

 • มีประสบการณ์ด้านการขายไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้นำไม่ต่ำกว่า 1 ปี

อีเมล or LINE @OneStopDive


สมัครได้ที่นี่