กว่า 60 ปีในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมการดำน้ำลึก Sherwood Scuba

สินค้า 67 รายการ
 • Amphos Air 2.0 พร้อมตัวส่งสัญญาณ
  Amphos Air 2.0 พร้อมตัวส่งสัญญาณ
  ราคาปกติ
  46,010 ฿ 43,000 ฿ - ex-VAT 43,000 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  46,010 ฿ 43,000 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • Beacon Air คอมพิวเตอร์รวม
  Beacon Dive Computer Sherwood Scuba
  ราคาปกติ
  46,010 ฿ 43,000 ฿ - ex-VAT 43,000 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  46,010 ฿ 43,000 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • Maximus Pro Regulator
  Maximus Pro Regulator
  ราคาปกติ
  29,190 ฿ 27,280 ฿ - ex-VAT 27,280 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  29,190 ฿ 27,280 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • เร็กกูเรเตอร์ SR2
  SR2 Regulator Sherwood Scuba
  ราคาปกติ
  28,840 ฿ 26,953 ฿ - ex-VAT 26,953 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  28,840 ฿ 26,953 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • Luna BCD
  Luna BCD
  ราคาปกติ
  23,770 ฿ 22,215 ฿ - ex-VAT 22,215 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  23,770 ฿ 22,215 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • Crux BCD
  Crux BCD Sherwood Scuba
  ราคาปกติ
  23,640 ฿ 22,093 ฿ - ex-VAT 22,093 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  23,640 ฿ 22,093 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • โอเอซิส โปร Regulato
  Oasis Pro Regulator
  ราคาปกติ
  18,790 ฿ 17,561 ฿ - ex-VAT 17,561 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  18,790 ฿ 17,561 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพิวเตอร์ข้อมือ Amphos 2.0
  Sherwood Amphos 2.0 Wrist Computer
  ราคาปกติ
  18,410 ฿ 17,206 ฿ - ex-VAT 17,206 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  18,410 ฿ 17,206 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • Magnum Pro เรกูเลเตอร์
  Magnum Pro Regulator
  ราคาปกติ
  15,800 ฿ 14,766 ฿ - ex-VAT 14,766 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  15,800 ฿ 14,766 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • Sentinal BCD
  Sentinal BCD
  ราคาปกติ
  15,140 ฿ 14,150 ฿ - ex-VAT 14,150 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  15,140 ฿ 14,150 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • Brut Pro Regulator
  Brut Pro Regulator
  ราคาปกติ
  14,920 ฿ 13,944 ฿ - ex-VAT 13,944 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  14,920 ฿ 13,944 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • ไฟฉาย Lumen ST2800
  Underwater Sherwood Scuba LED Torch
  ราคาปกติ
  13,070 ฿ 12,215 ฿ - ex-VAT 12,215 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  13,070 ฿ 12,215 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • เกจ์วัด (ความดัน, ความลึก & เข็มทิศ)
  เกจ์วัด (ความดัน, ความลึก & เข็มทิศ)
  ราคาปกติ
  10,010 ฿ 9,355 ฿ - ex-VAT 9,355 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  10,010 ฿ 9,355 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • เร็กกูเรเตอร์ SR2 Octo
  Sherwood Scuba SR2 Octo
  ราคาปกติ
  9,700 ฿ 9,065 ฿ - ex-VAT 9,065 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  9,700 ฿ 9,065 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • Gemini Breathable Inflator
  Gemini Breathable Inflator
  ราคาปกติ
  9,100 ฿ 8,505 ฿ - ex-VAT 8,505 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  9,100 ฿ 8,505 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • มาตรวัด 60 ม. (ตวามดัน, ความลึก)
  มาตรวัด 60 ม. (ตวามดัน, ความลึก)
  ราคาปกติ
  8,680 ฿ 8,112 ฿ - ex-VAT 8,112 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  8,680 ฿ 8,112 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • ไทรทัน โปรฟิน สีดำ
  Sherwood Scuba Triton Pro Fin Black
  ราคาปกติ
  7,840 ฿ 7,327 ฿ - ex-VAT 7,327 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  7,840 ฿ 7,327 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • เร็กกูเรเตอร์ Brut Pro
  เร็กกูเรเตอร์ Brut Pro
  ราคาปกติ
  6,900 ฿ 6,449 ฿ - ex-VAT 6,449 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  6,900 ฿ 6,449 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • ฟิน Triton
  Triton Fin Blue
  ราคาปกติ
  6,560 ฿ 6,131 ฿ - ex-VAT 6,131 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  6,560 ฿ 6,131 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • เร็กกูเรเตอร์ Sherwood Octo
  Sherwood Octo
  ราคาปกติ
  5,950 ฿ 5,561 ฿ - ex-VAT 5,561 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  5,950 ฿ 5,561 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • ไฟฉาย Lumen ST1000
  Sherwood Flashlight SH1000
  ราคาปกติ
  5,940 ฿ 5,551 ฿ - ex-VAT 5,551 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  5,940 ฿ 5,551 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • ฟินส์สำหรับดำน้ำ (แบบเปิดส้นเท้า)
   Black Elite Open Heel Fin
  ราคาปกติ
  5,760 ฿ 5,383 ฿ - ex-VAT 5,383 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  5,760 ฿ 5,383 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • ฟินส์ฟรีไดฟ์ Onyx Flex
  ฟินส์ฟรีไดฟ์ Onyx Flex
  ราคาปกติ
  5,570 ฿ 5,206 ฿ - ex-VAT 5,206 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  5,570 ฿ 5,206 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • Oracle Mask
  Oracle Mask
  ราคาปกติ
  4,920 ฿ 4,598 ฿ - ex-VAT 4,598 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  4,920 ฿ 4,598 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • Crux Short Col Kit Black
  Crux Short Col Kit Black
  ราคาปกติ
  4,870 ฿ 4,551 ฿ - ex-VAT 4,551 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  4,870 ฿ 4,551 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • หน้ากากสำหรับดำน้ำ Scope Slim (สีดำ)
  Scope Slim Mask Black
  ราคาปกติ
  4,590 ฿ 4,290 ฿ - ex-VAT 4,290 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  4,590 ฿ 4,290 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • หน้ากากสำหรับดำน้ำ Scope Slim
  หน้ากากสำหรับดำน้ำ Scope Slim
  ราคาปกติ
  4,590 ฿ 4,290 ฿ - ex-VAT 4,290 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  4,590 ฿ 4,290 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • สายดาวน์โหลดสำหรับ Amphos
  สายดาวน์โหลดสำหรับ Amphos
  ราคาปกติ
  4,450 ฿ 4,159 ฿ - ex-VAT 4,159 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ราคาขาย
  4,450 ฿ 4,159 ฿ - ex-VAT
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว

กว่า 60 ปีในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมการดำน้ำลึก

แบรนด์ Sherwood Scuba ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยโดย One Stop Dive ได้ ซึ่งขยายไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดำน้ำอย่างเต็มรูปแบบโดยแต่ละแบรนด์ยังคงสืบทอดความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถือที่ยาวนาน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ BCSs และ คอมพิวเตอร์ดำน้ำ

All prices are showing as retail price, for trade price please contact us.

Sale up to 70% OFF view page

* on selected products