คอลเลกชัน: L&W

เลนฮาร์ด & amp; แว็กเนอร์ ผลิต คอมเพรสเซอร์ ของเยอรมันสำหรับการใช้งานตั้งแต่ Breathing Air ก๊าซแรงดันสูงเช่น ก๊าซธรรมชาติ (CNG) อาร์กอนฮีเลียมหรือไนโตรเจน สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมในงานเชื่อมการตัดด้วยเลเซอร์และสำหรับงานลมแรงดันสูงทั่วไป นอกจากนี้ L & amp; W ยังผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่นการกรองและการจัดจำหน่ายที่จัดเก็บเช่นแผงเติมสำหรับความต้องการแรงดันสูงทั้งหมด
สินค้า 22 รายการ
 • คอมพ์ L&W 100 ลิตร/นาที 2.2 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  คอมพ์ L&W 100 ลิตร/นาที 2.2 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  ราคาปกติ
  185,800 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  185,800 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพ์ L&W 100 ลิตร/นาที 2.2 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  คอมพ์ L&W 100 ลิตร/นาที 2.2 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  ราคาปกติ
  158,500 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  158,500 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพ์ L&W 100 ลิตร/นาที 2.2 กิโลวัตต์ (1 ระดับ)
  คอมพ์ L&W 100 ลิตร/นาที 2.2 กิโลวัตต์ (1 ระดับ)
  ราคาปกติ
  158,500 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  158,500 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพ์ L&W 100 ลิตร/นาที 6 แรงม้า (ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน)
  คอมพ์ L&W 100 ลิตร/นาที 6 แรงม้า (ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน)
  ราคาปกติ
  189,400 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  189,400 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพ์ L&W 100 ลิตร/นาที 6 แรงม้า (ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน)
  คอมพ์ L&W 100 ลิตร/นาที 6 แรงม้า (ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน)
  ราคาปกติ
  173,300 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  173,300 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพ์ L&W 280 ลิตร/นาที 7.5 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  คอมพ์ L&W 280 ลิตร/นาที 7.5 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  ราคาปกติ
  537,100 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  537,100 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพ์ L&W 280 ลิตร/นาที 7.5 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  คอมพ์ L&W 280 ลิตร/นาที 7.5 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  ราคาปกติ
  699,400 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  699,400 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพ์ L&W 320 ลิตร/นาที 7.5 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  คอมพ์ L&W 320 ลิตร/นาที 7.5 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  ราคาปกติ
  682,100 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  682,100 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพ์ L&W 320 ลิตร/นาที 7.5 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  คอมพ์ L&W 320 ลิตร/นาที 7.5 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  ราคาปกติ
  713,700 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  713,700 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพ์ L&W 320 ลิตร/นาที 7.5 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  คอมพ์ L&W 320 ลิตร/นาที 7.5 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  ราคาปกติ
  559,300 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  559,300 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพ์ L&W 450 ลิตร/นาที 10.5 กิโลวัตต์ (ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน)
  คอมพ์ L&W 450 ลิตร/นาที 10.5 กิโลวัตต์ (ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน)
  ราคาปกติ
  1,137,200 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  1,137,200 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพ์ L&W 450 ลิตร/นาที 10.5 กิโลวัตต์ (ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน)
  คอมพ์ L&W 450 ลิตร/นาที 10.5 กิโลวัตต์ (ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน)
  ราคาปกติ
  982,900 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  982,900 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพ์ L&W 450 ลิตร/นาที 11 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  คอมพ์ L&W 450 ลิตร/นาที 11 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  ราคาปกติ
  793,100 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  793,100 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพ์ L&W 450 ลิตร/นาที 11 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  คอมพ์ L&W 450 ลิตร/นาที 11 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  ราคาปกติ
  923,600 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  923,600 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพ์ L&W 450 ลิตร/นาที 11 กิโลวัตต์ 3 ระดับ (w/o Filling Hose)
  คอมพ์ L&W 450 ลิตร/นาที 11 กิโลวัตต์ 3 ระดับ (w/o Filling Hose)
  ราคาปกติ
  1,032,800 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  1,032,800 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพ์ L&W 570 ลิตร/นาที 15 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  คอมพ์ L&W 570 ลิตร/นาที 15 กิโลวัตต์ (3 ระดับ)
  ราคาปกติ
  1,136,700 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  1,136,700 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพ์ L&W 150 ลิตร/นาที 3.0 กิโลวัตต์ มอเตอร์ไฟฟ้า (3 ระดับ)
  คอมพ์ L&W 150 ลิตร/นาที 3.0 กิโลวัตต์ มอเตอร์ไฟฟ้า (3 ระดับ)
  ราคาปกติ
  379,900 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  379,900 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพ์ L&W 200 ลิตร/นาที 4.0 กิโลวัตต์ มอเตอร์ไฟฟ้า (3 ระดับ)
  คอมพ์ L&W 200 ลิตร/นาที 4.0 กิโลวัตต์ มอเตอร์ไฟฟ้า (3 ระดับ)
  ราคาปกติ
  395,100 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  395,100 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • คอมพ์ L&W 100 (1 ระดับ)
  คอมพ์ L&W 100 (1 ระดับ)
  ราคาปกติ
  216,700 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  216,700 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • น้ำมันสำหรับคอมเพรสเซอร์ขนาด 3 ลิตร
  น้ำมันสำหรับคอมเพรสเซอร์ขนาด 3 ลิตร
  ราคาปกติ
  2,970 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  2,970 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • SS Filter Large
  ราคาปกติ
  1,500 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  1,500 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว
 • SS Filter Small
  SS Filter Small
  ราคาปกติ
  1,500 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  1,500 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  ขายหมดแล้ว

All prices are showing as retail price, for trade price please contact us.